PGD Podvinci

Po ustnem izročilu je ideja za ustanovitev gasilskega društva bila prisotna že prej, vendar zaradi velike gospodarske krize pred II. svetovno vojno do realizacije ni prišlo. Že leta 1831 je v zapisu podvinske občine zapisano, da občina Podvinci vzame ribnik v najem, kot zbiralnik vode v primeru požara.


Kmalu po II. svetovni vojni leta 1946 je sedaj že pokojni Petrovič Franc iz Podvincev dal pobudo za ustanovitev gasilskega društva. Ustanovni občni zbor je bil 19. januarja 1947. Odvijal se jr pri Popušek Janezu, odprl pa ga je takratni poveljnik mestnih čet Martin Horvat.
Na občnem zboru leta 1962 sprejmejo sklep o gradnji gasilskega doma in tako 30.aprila zasadijo prve lopate. Dom je bil zgrajen v letu 1966, ko se je prvič vršil občni zbor v lastnih prostorih.


Posebej smo ponosni na naše aktivne desetine – članice kongresne prvakinje, mladinke udeleženke državnih tekmovanj. Člani in pionirji so nas razveselili s številnimi pokali, priznanji, ki krasijo naš dom. Društvo je organizator različnih tekmovanj v okviru Območne gasilske zveze Ptuj, ki se izvajajo na nogometnem igrišču Podvinci. Društvo vsako leto tudi organizira tekmovanje za pokal PGD Podvinci.

KONTAKT

Predsednik: Dušan Ber
Telefon: 041 818 285

Naslov

Prostovoljno gasilsko društvo Podvinci

Podvinci 13a, 2250 Ptuj

Telefon

(02) 745 99 41

E-naslov

..@..

Gasilski dom – PGD Podvinci

Ob 70. letnici PGD Podvinci