Orači iz Podvinc


Vas Podvinci je znana po razgibanem pustnem življenju že po pripovedovanju najstarejših vaščanov. V pustnem času so že od nekdaj po vasi hodili pustni liki, kot posamezniki ali skupinski, ki so značilni tudi za večino okoliških vasi. Med takšne skupinske maske sodijo tudi prav gotovo ORAČI. Po pripovedovanju starejših vaščanov so skoraj vsi od njih kdaj sodelovali pri oračih. Seveda v mladosti, ko je bila na vrsti njihova generacija.

Običajno v vasi domačije obiskujejo dvojni orači, mlajši fantje “mladi orači” in starejši kot “veliki orači”.
Ker pa se je pred tremi leti (2004) po vasi govorilo, da ne bo nobene skupine oračev, smo se možje ki v povprečju štejemo 50 let, odločili, da naredimo skupino v sestavi kakršno smo imeli že kot mladi orači, torej pred štiridesetimi leti.
Skupina je sestavljena iz desetih udeležencev: dveh korantov, pobirača, dveh pokačev in običajno šestih konjičev. Zadnje čase smo skupini dodali še muzikanta s harmoniko. Ko pridejo orači na dvorišče en korant spremlja pobirača do hišnega praga, korant pozvanja, pobirač pa s šegavim besedičenjem izvabi iz hiše gospodarja in gospodinjo naj prideta pogledat kako orjejo. Konjiči zaorjejo nekaj simboličnih brazd po dvorišču zraven pa prepevajo ljudske pesmi. Ob spremljavi harmonike “frajtonarce”. Drugi korant pridržuje plug- pluži. Pobirač seje in grablja. Domačim zatrjuje, da bo zrasla debela repa. Pokača pokata z biči.

Na pustni ponedeljek in torek naša skupina obiskuje vaščane po domovih, udeležuje pa se tudi kakšnega karnevala v bližnji okolici. Od vaščanov za razliko od nekoč ko smo kot darila dobivali predvsem jajca, dobivamo danes buteljke, klobase in denar.
Skupin si je uredila že nekaj skupne opreme. Razmišljamo pa tudi o društvu ali vsaj sekciji, ki bi se pridružila kakšnemu drugemu društvu.

KONTAKT


Zelenko Štefan

Naslov

Podvinci 46, 2250 Ptuj

Telefon

+386 (0)41 551 226

E-naslov

..@..

Pustovanje Podvinci - 22. februar 2020

Pustovanje Podvinci – 22. februar 2020


Orači iz Podvinci – leto 1975